Τα αγαπημένα μου
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε τα αγαπημένα σας γιοτ εδώ.

ή συνομιλήστε με έναν ειδικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πολιτική προσωπικών δεδομένων της ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία») απευθύνεται  στον χρήστη/ επισκέπτη όταν: 

– πλοηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 

– επικοινωνεί με την εταιρεία για ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία ή και την Ιστοσελίδα  – λαμβάνει ενημερώσεις εκ μέρους της εταιρείας για προωθητικές ενέργειες, 

Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους τους Όρους & Προϋποθέσεις της  ιστοσελίδας της Εταιρείας, καθώς τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της  Πολιτικής. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανάγνωση εκ μέρους του επισκέπτη  της παρούσας Πολιτικής και την συγκατάθεση σας με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά  δεδομένα, καθώς και την ανάγνωση και αποδοχή των ως άνω κειμένων˙  

Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ο επισκέπτης αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους όρους  της παρούσας Πολιτικής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα  τροποποίησης των όρων χωρίς ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, για αυτό και προτείνεται να  ελέγχονται απο το χρήστη/επισκέπτη τα παραπάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τυχόν αλλαγές˙  σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφυλάξεως εν συνόλω ή εν μέρει των τροποποιήσεων η εταιρεία  παρακαλεί για την αποχή της οποιασδήποτε χρήσης της ιστοσελίδας διαφορετικά τεκμαίρεται ως  ανεπιφύλακτη. 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας & Στοιχεία Επικοινωνίας 

1.1. Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιοσδήποτε καθορίζει τον  σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό  πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος  της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού  δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του  καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των  προσωπικών δεδομένων της παρούσης ιστοσελίδας είναι η ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ. 

1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας  Δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την  Εταιρεία με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@vernicos.gr. 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; 

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε Υποκειμένου  των δεδομένων, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο  τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι  

φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν  ποινικές του διώξεις και καταδίκες, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ – GDPR), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας  και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)  καθώς και των οδηγίων και αποφάσεων των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Συγκεκριμένα πρόκειται 

για πληροφορίες που συλλέγονται είτε από τον Επισκέπτη κατά την καταχώρισή τους σε συγκεκριμένα  πεδία της Ιστοσελίδας είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά την πλοήγησή. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 1. καταχώριση προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον Επισκέπτη για την επικοινωνία του με την  Εταιρεία 
 2. παροχή στοιχείων στο πλαίσιο συμμέτοχής προωθητικών ενεργειών (εγγραφή στο Newsletter) 
 3. αποδοχή της χρήσης εργαλείων όπως τα cookies ή άλλων τεχνικών μέσων για την παραμετροποίηση  της εμπειρίας πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείρισή  προσωπικών σας δεδομένων μέσω cookies στην οικεία ενότητα. 
 4. Συλλογή Δεδομένων: 

Η Εταιρεία ενδεικτικά συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη εφόσον δηλωθούν: Δήλωση απευθείας από τον Επισκέπτη: 

 • Δεδομένα ταυτότητας & επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, χώρα, e-mail, τηλέφωνο και το  περιεχόμενο του εκάστοτε αιτήματος, όπως εισάγεται από τον Επισκέπτη. 

Δεδομένα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) 

Παροχή συγκατάθεσής με καταχώριση των στοιχείων του Επισκέπτη στο πεδίο για την εγγραφή στο  ενημερωτικό δελτίο, προκειμένου η Εταιρεία να στέλνει ενημερωτικά δελτία και ενημερώσεις της στον  Επισκέπτη 

Συλλογή δεδομένων απο τρίτους

Όταν χρησιμοποιείτε τρίτους παρόχους για τη σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας και την χρήση των  υπηρεσιών μας (πχ Facebook, Viber, Google) ενδέχεται η συλλογή δεδομένων, κατόπιν σχετικής  ενημέρωσης και συγκατάθεσής σας. Η εταιρεία προτείνει στην παραπάνω περίπτωση ο  χρήστης/επισκέπτης να ανατρέχει στην οικεία ενότητα των τρίτων παρόχων σχετικά με τους όρους  χρήσης και των πολιτικων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Συλλέγουμε ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και ορισμένα Τεχνικά Δεδομένα και δεδομένα μέσω cookies, όπως:  Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα, στατιστικά/ψευδώνυμα δεδομένα,  ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser), και άλλες τυχόν  τεχνολογίες που απαιτούνται για την προσπέλαση της Ιστοσελίδας), τις συσκευές μέσω των οποίων  επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε ή τη σελίδα  που μεταβήκατε όταν φύγατε, τις προτιμήσεις σας (διάρκεια και συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα  προϊόντα, το είδος των Newsletters που ανοίγετε ή όχι. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να  λάβετε από την Πολιτική Cookies μας.

 1. Σκοποί επεξεργασίας 

α. Δεδομένα ταυτότητας & επικοινωνίας: τα στοιχεία που καταχωρίζονται στην φόρμα επικοινωνίας με  την Εταιρεία προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Επισκέπτη για την διεκπεραίωση του αιτήματος του.  

β. Διαχείριση αιτημάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών Ιστοσελίδας: Ο χρήστης/επισκέπτης ανάλογα με το  κατα περίπτωση αίτημα του χορηγεί οικειοθελώς τις πληροφορίες που κρίνει ότι χρειάζονται για την  εξυπηρέτηση του. Η επεξεργασία των δεδομένων που δίνονται απο τον χρήστη/επισκέπτη γίνεται  βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων: 

α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας, για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων  εξυπηρέτησης των χρηστών της Ιστοσελίδας 

β) όπου κρίνεται απαραίτητη, η συγκατάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, για την αποτελεσματική  επικοινωνία με την Εταιρεία για εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν σχετικού αιτήματός. Ο  χρήστης/επισκέπτης μπορεί να άρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στα  στοιχεία επικοινωνίας ανωτέρω. 

Η εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα ανωτέρω δεδομένα στη βάση του εννόμου συμφέροντός ή της  συμμόρφωσής της εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα,  παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. νόμιμων αρχών ή φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές,  δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή  καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών. 

Επιπλέον η εταιρεία συλλέγει δεδομένα, μέσω cookies για σκοπούς όπως τεχνικούς, ελέγχου ποιότητας  και απόδοσης της Ιστοσελίδας μας και βελτίωσης λειτουργικότητας, διαφήμισης. Για περισσότερες  πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies ανατρέξτε στην σχετική ενότητα για την Πολιτική Cookies. 

 1. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων 

5.1 H Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο ο επισκέπτης αλληλοεπιδρά με την  εταιρεία και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται  ανωτέρω. Ο επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή του συνόλου των προσωπικών δεδομένων  που διατηρούνται στη βάση της ανωτέρω ιστοσελίδας, εκτός αν η διατήρησή κάποιων απο αυτά επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου ή για την υποστήριξη νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας.  Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους  οποίους τηρούνται. 

5.2 Ενδεικτικά, οι χρόνοι τήρησης προσωπικων δεδομένων: 

Εξυπηρέτηση πελατών και επισκεπτών Ιστοσελίδας: Τα στοιχεία που κοινοποιεί ο επισκέπτης κατά την  υποβολή αιτήματος καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας και τηρούνται για όσο καιρό  απαιτείται σύμφωνα και με τη φύση του αιτήματος το οποίο υπέβαλε και σε κάθε περίπτωση για  τουλάχιστον 6 μήνες από την υποβολή των τελευταίων στοιχείων. 

5.3. Εμπορική Επικοινωνία: Η διατήρηση δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς παύει με την  ανάκληση της συγκατάθεσής ή την εναντίωση του επισκέπτη στην αποστολή εμπορικής επικοινωνίας εκ  μέρους της Εταιρείας ή μέχρι και 1 έτος από την τελευταία φορά που αλληλοεπίδρασε μέσω της  ιστοσελίδας με οποιόνδήποτε τρόπο και μέσα (π.χ. νέο αίτημα, newsletter).

 1. Δικαιώματα Χρήστη/Επισκέπτη 

6.1. Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ασκήσει τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα του στο  με αποστολή στο e-mail info@vernicos.gr. 

Α. Δικαίωμα πρόσβασης: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να λάβει σχετικές πληροφορίες για την  επεξεργασία των δεδομένων του, όπως: ποια δεδομένα έχει η Εταιρεία, γιατί τα χρησιμοποιεί, σε ποιον  τα διαβιβάζει, εάν τα διαβιβάζει σε τρίτες χώρες, πώς τα προστατεύει, από πού τα συνέλεξε η Εταιρεία  στην περίπτωση που δεν τα συνέλεξε από εσάς, για πόσο καιρό τα τηρεί, ποια δικαιώματα έχετε, πώς  μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, κλπ.  

Β. Δικαίωμα Διόρθωσης: ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει αναληθή ή  ανακριβή δεδομένα ή να τα επικαιροποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να  επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προτού προβεί στη διόρθωσή τους και υποχρεούται να  ενημερώσει τον αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός  εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια 

Γ. Δικαίωμα Διαγραφής: ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του  στις εξής περιπτώσεις:i) ανάκλησης της συγκατάθεσης του προς επεξεργασία των δεδομένων του, ii) σε  περίπτωση που διαπιστώσει παράνομη επεξεργασία ή υποβολή και επεξεργασία τους με τρόπο άλλον  απο τον προβλεπόμενο iii) η τήρηση τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς τους οποίους  συλλέχθηκαν 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος εάν η  επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη (α) για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, (β) για  τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση, (γ) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών  απαιτήσεων. Με την καταγγελία των συμβάσεων με την εταιρεία ο χρήστης μπορεί να ζητήσει και τη  διαγραφή του Λογαριασμού και των δεδομένων του. Η διαγραφή, θα πραγματοποιείται όταν  πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. 

Δ. Δικαίωμα Περιορισμού επεξεργασίας: Ο Επισκέπτης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να τηρεί  αποκλειστικά τα δεδομένα του και να μην τα επεξεργάζεται, όταν: 

– η ακρίβειά τους αμφισβητείται 

– η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμεί τη διαγραφή τους 

– η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους  συλλέχθηκαν, αλλά η Εταιρεία εξακολουθεί να τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση  νομικών απαιτήσεων 

– εναντιώνεται στην επεξεργασία τους και αναμένεται την επαλήθευση του αποτελέσματός της, δηλαδή  κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας μας υπερισχύουν έναντι του χρήστη 

Ε. Δικαίωμα Φορητότητας: Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει σε δομημένη μορφή ή την απευθείας  μεταφορά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι (α)  τα δεδομένα να έχουν δοθεί με συγκατάθεση ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και (β) τα  δεδομένα να τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα και όχι έντυπα (γ) να έχουν χορηγηθεί από εσάς  και να μην πρόκειται για δεδομένα έχουν συναχθεί από την Εταιρεία μας με βάση τα δεδομένα που ο  ίδιος ο χρήστης έχει δώσει σε αυτή.

Στ. Δικαίωμα Εναντίωσης: Ο χρήστης δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία προσωπικών  δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση (α) το έννομο συμφέρον, (β) την εκπλήρωση καθήκοντος, (γ)  την περίπτωση κατάρτισης προφίλ. Εάν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα αυτό η Εταιρεία διατηρεί το  δικαίωμα συνέχισης της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση που συντρέχουν επιτακτικοί και  νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών χρήστη ή που άπτονται της  θεμελίωσης, άσκησης, ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων για την συνέχιση της εν λόγω επεξεργασίας. 

Η. Άρση συγκατάθεσης: Ο χρήστης έχει δικαίωμα ελευθέρα και οποτεδήποτε να άρει την συγκατάθεση  του όπου προβλέπεται ως βάση επεξεργασίας η λήψη συγκατάθεσης. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει  για το μέλλον και κάθε επεξεργασία που διενεργείται από την Εταιρεία μέχρι το σημείο της άρσης είναι  νόμιμη. 

Ι. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Ο χρήστης για τις περιπτώσεις που η εταιρεία ενημερώσει ότι  χρησιμοποιεί ορισμένα τεχνικά μέσα για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, χωρίς  ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί να ζητήσει την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την λήψη αποφάσεων  μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 

ΙΑ. Ο χρήστης μπορεί για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει να απευθυνθεί στην εταιρεία στα τηλέφωνα  επικοινωνίας ή με αποστολή με e-mail. Ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές  αρχές για την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του.  Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr/) .  

 1. Τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων χρήστη 

7.1. Για την εκπλήρωση των αιτημάτων του Επισκέπτη της ιστοσελίδας και την ορθή της λειτουργία η  Εταιρεία συνεργάζεται με τρίτους παρόχους που αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα είναι  απολύτως απαραίτητα για την διεκπεραίωση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Ενδεικτικά  αναφέρονται οι παρακάτω σκοποί:  

α. Διεκπεραίωση των αιτημάτων 

β. Διαφήμισης και marketing (π.χ. για την αποστολή newsletter) 

7.2 Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία τρίτοι δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των  προσωπικών δεδομένων του χρήστη που τους διαβιβάζονται από εμάς, καθώς και να λαμβάνουν όλα  τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες  με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την εκπλήρωση των συγκεκριμένων ως άνω σκοπών. 

7.3. Τα τηρούμενα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και  άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες  νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης  προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη  διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

7.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο  στον οποίο θα επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε  περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι 

διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον  ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική. 

7.5. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζεται συνεχώς το υψηλότερο δυνατό  επίπεδο ασφάλειας. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε  τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση  επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες  εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων  ευρωπαϊκών οργάνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς  τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 1. Ασφάλεια δεδομένων 

8.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την  προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (πχ Firewalls, Antivirus,  Access rights control, PCI Security Standards, Service Organization Control (SOC), ειδικά λογισμικά για  την αντιμετώπιση κακόβουλων ενεργειών και reCAPTCHA, για την πιστοποίηση ότι η πρόσβαση σε  συγκεκριμένα πεδία της Ιστοσελίδας δεν πραγματοποιείται από bot). 

8.2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με  αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών  γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των  αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα  μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της  ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη γεγονότων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και  σφαλμάτων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την  Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων. 

8.3. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης στο Λογαριασμό σας και να διαφυλάσσετε  τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα. 

 1. Μεταβολές Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  προς συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σε περίπτωση  αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις στην  Πολιτική Προστασίας Δεδομένων με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε  πληροφορία ή διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αντικατάσταση,  υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.